Składki

 SKĄD SKŁADKI?

Każda drużyna harcerska, żeby się utrzymać i legalnie działać potrzebuje pozyskać środki. Stąd się wzięło istnienie składek członkowskich. 

Pieniądze z składek są pożytkowane w następujący sposób:

  • około 80% składek idzie na pokrycie kosztów ubezpieczenia członków drużyny podczas wszelkich aktywności harcerskich.
  • około 15% składek wydajemy na materiały potrzebne do przygotowywania zbiórek
  • około 5% składek wydajemy na inne rzeczy, jak na przykład na posiłek podczas rady zastępowych.

KOSZT SKŁADKI

W naszej drużynie istnieje kwartalny system wpłaty na składki członkowskie. Koszt takiej składki na kwartał to 90 zł. Zachęcamy do płacenia z góry na cały rok 360zł. 

 

KONTO DRUŻYNY

Dane do przelewu:

Tytuł (obowiązkowo podany poniżej; w przeciwnym razie nastąpi zwrot pieniędzy):
 Składki członkowskie za (wpisać kwartały i rok) + darowizna- Imię i nazwisko (syna)

Nazwa odbiorcy: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Numer konta: 87 1020 1026 0000 1402 0465 0513

 

MONITORING SKŁADEK

Już wkrótce powstanie internetowa lista, która będzie przedstawiała ilość zapłaconych składek.